Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 1 phút > Xổ số Siêu Tốc 1 phút > Xs Gía Lai Chương trình Microsoft 11/10 có một đội biểu tượng mịn được hoãn đến tháng Hai
Xs Gía Lai Chương trình Microsoft 11/10 có một đội biểu tượng mịn được hoãn đến tháng Hai
Cập Nhật:2022-07-31 10:33    Lượt Xem:88

Xs Gía Lai Chương trình Microsoft 11/10 có một đội biểu tượng mịn được hoãn đến tháng Hai

thứ này đã thay đổi mọi ứng dụng và các platform với thiết kế thông thạo. Vài tháng trước, phần mềm khổng lồ đã giới thiệu biểu tượng dựa trên sự thiết kế mịn ở Windows 11, nhưng công ty hi vọng sẽ mở rộng hệ thống biểu tượng mới cho những ứng dụng như Microsoft. Description Dừng lại Sử dụng Microsoft đã cố thêm một hệ thống biểu tượng mới, dựa trên thiết kế mịn của đội mềm. Tính năng này đáng lẽ phải được gửi đến nhóm người dùng vào tháng Mười MộtXs Gía Lai, nhưng vì vài lý do, Microsoft đã phải hoãn buổi phóng nó. May mắn thay, người dùng đội không phải đợi lâu đến thế, vì trang trên bản đồ của Microsoft 365 thấy rằng hệ thống biểu t ượng mới sẽ được áp dụng cho người dùng của Microsoft vào tháng hai. Nhưng Microsoft không cung cấp một ngày khởi động cụ thể. Description Dừng lại Hệ thống biểu tượng mới của Microsoft dựa trên thiết kế thông thạo đã được dùng trên Microsoft 36, cửa s ổ và các platform khác. Bây giờ, bằng cách đưa nó vào các đội của Microsoft, công ty sẽ tiến hành một bước tiến đến việc đảm bảo thiết kế tất cả các platform. Description Không, không. Description